M&A in de jaren 20

Lees het artikel :

Samenwerkingsverbanden en ecosystemen

Wopke Hoekstra (demissionair minister van Financiën, red.) noemde de coronacrisis bij de presentatie van de laatste Miljoenennota een ‘zwarte zwaan’: een gebeurtenis met ontwrichtende effecten die niemand had zien aankomen. Een van die effecten is dat langetermijntrends in fusies en overnames versneld hebben plaatsgevonden. Technologie is de drijvende kracht achter de veranderingen geweest en maakte de toegang tot M&A laagdrempeliger. Bedrijven in het middensegment van de markt omarmen nu ook nieuwe technologieën om hun deelname aan fusies en overnames een boost te geven en een proactievere houding aan te nemen. Met als gevolg dat kleine en middelgrote transacties een steeds grotere rol spelen.

De diversiteit van transacties neemt toe: in onze optiek de belangrijkste toekomstige trend, omdat dit alle aspecten van M&A betreft. En ook hier staat technologie aan de basis van de transformatie. Digitalisering vervaagt de grenzen tussen bestaande branches, soms op disruptieve wijze. Deze ontwikkelingen zullen de komende tien jaar een aantal consequenties hebben.

Minder mega-deals

‘Headline M&A’ zal het minder goed doen als het gaat om het leveren van aandeelhouderswaarde. Een stabiele, doelgerichte koers is de betere optie. Bedrijven zullen vaker een strategie hanteren waarin doorlopende, of ‘programmatic’, M&A centraal staat: wendbaar zijn en alert blijven op nieuwe kansen. Het middensegment zal hiervan leren en nieuwe technologieën inzetten om een systematische benadering van fusies en overnames te bewerkstelligen.

Van ‘scale’ naar ‘scope’

Naarmate branches onderling meer vermengen, zullen ‘scale deals’, waarbij een bedrijf een concurrent opkoopt om marktdominantie te verkrijgen of schaalvoordelen te behalen, steeds vaker tweede viool spelen. Zogeheten ‘scope deals’, die juist de competenties en mogelijkheden van een onderneming uitbreiden, nemen hun plaats in.

‘Outside-in’-blik

De meeste bedrijven hebben nog altijd een ‘inside-out’-aanpak als het gaat om M&A. Het startpunt van een fusie of overname is daarbij de status quo: de business zoals hij is. Maar zo’n beperkte visie op M&A begrenst de mogelijkheden, terwijl dat helemaal niet nodig is. Bedrijven kunnen efficiënter streven naar groei en nieuwe kansen verkennen als ze niet worden tegengehouden door erfenissen uit het verleden. Met een ‘outside-in’-benadering van fusies en overnames kunnen bedrijven hun net veel verder uitwerpen. En breder kijken naar het razendsnel veranderende landschap.

Innovatieve transactiestructuren

Waar ‘controle’ plaatsmaakt voor ‘samenwerking’, is het niet langer logisch om 100% van de aandelen te vereisen. De moderne M&A-deal kan zowel resulteren in totale integratie als in een lichte vorm van samenwerking, en alles daartussenin. Bedrijven die elkaar helpen waarde toe te voegen, in plaats van die waarde gewoon op te kopen, zullen als winnaar uit de bus komen. Je kunt de komende tien jaar beter naar businesspartners zoeken dan naar acquisitie targets. Dat betekent dus een andere insteek bij het speuren naar deals.

Sneller en diepgravender verkennen

Corporate M&A teams en private equity-bedrijven hebben tools nodig die hun helpen om een veel groter scala aan potentiële transacties op te sporen en op waarde te schatten. Zelfs M&A-adviseurs kunnen niet langer alleen op hun netwerk vertrouwen: een open kijk op allerlei soorten transacties wordt een strategische noodzaak. Dit speelt vooral een rol van betekenis in het middensegment van de markt, omdat daar het aantal potentiële partners een stuk hoger ligt. In dit segment zijn ondernemingen in aan elkaar grenzende branches en/of in verschillende regio’s zich vaak niet eens van elkaar bewust, of van de eventuele waarde-synergie die ze onderling kunnen creëren. Bedrijven en tussenpersonen hebben veel meer nodig dan mond-tot-mond-reclame. Ze moeten een megafoon hebben – een platform waar ze hun M&A-positie kunnen uitdragen. Dealsuite is zo’n platform. Het slaagt erin transacties succesvol te faciliteren omdat de leden van elkaars bestaan op de hoogte zijn, van elkaar weten waar ze naar op zoek zijn en met wie ze desgewenst contact op kunnen nemen.

Vertrouwen als hoeksteen

Tijdens de lockdowns van het afgelopen jaar is technologie een belangrijke rol gaan spelen op M&A-afdelingen van grote en middelgrote bedrijven. Meer dan 90% van het C-level management verwacht dat de gevolgen van covid-19 de manier waarop ze zaken doen fundamenteel hebben veranderd. In de wereld na corona zullen dealmakers elkaar nog steeds wel in levenden lijve willen ontmoeten bij het sluiten van de transactie. Maar de stappen daaraan voorafgaand, zoals het identificeren van investeringsmogelijkheden (deal-sourcing, red.) zullen grotendeels digitaal plaatsvinden. Oplossingen op het gebied van deal-sourcing zullen daarom snel vertrouwen moeten creëren. Vertrouwen is geen modeverschijnsel: het is de hoeksteen van alle fusies en overnames. Dealsuite bevordert dat vertrouwen door een grondige intakeprocedure en een duidelijke gedragscode. De relaties die worden opgebouwd op het platform vormen dan ook een sterke basis om zaken te doen.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Vergroot uw netwerk. Vind meer deals

book a demo.