Overnamemarkt veert op

Download de Overname Barometer

De Nederlandse overnamemarkt is weer voorzichtig gegroeid. In de eerste helft van 2023 steeg het aantal verkooptransacties met 13%. De gemiddelde verkooprijs van een MKB-bedrijf bleef met 4,65 keer de brutowinst nagenoeg gelijk.

Dit is een van de uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 274 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Nieuwe realiteit

Nu de nieuwe realiteit van hogere rentes en oplopende inflatie langzaam is ingedaald zien we het afgelopen half jaar weer meer activiteit op de Nederlandse overnamemarkt voor MKB-bedrijven. Vergeleken met H2-2022 steeg het aantal verkooptransacties met 13%, waarbij er vooral meer kleinere bedrijven (dealwaarde <2.5 mln euro) en grote bedrijven (dealwaarde >10 mln euro) werden verkocht. Het aandeel transacties van bedrijven met een dealwaarde tussen de 2,5 - 10 mln euro daalde daarentegen van 30% naar 24%. De gemiddelde verkoopprijzen bleven de afgelopen 6 maanden nagenoeg gelijk: gemiddeld werd voor een MKB-bedrijf 4,65 keer de brutowinst betaald. 

Banken terughoudend

De oplopende rente heeft de afgelopen 6 maanden wel een negatieve impact gehad op de beschikbaarheid van bankfinanciering. Vergeleken met H2-2022 is het aandeel van de overnametransacties dat door een bank werd gefinancierd inmiddels gedaald van 51% naar 43%. Volgens Floyd Plettenberg, directeur van Dealsuite, is vooral dat laatste een zorgelijke ontwikkeling. ‘Ondernemers en investeerders lijken zich inmiddels wel aangepast te hebben aan de veranderende omstandigheden. En er is nog steeds veel geld beschikbaar bij investeerders en strategische kopers. Maar om tot een succesvolle transactie te komen is inbreng van de bank bij de meeste overnames nog steeds een belangrijk onderdeel van de financieringsmix.’   

Vooruitzichten

In het verlengde van de zich herstellende overnamemarkt is ook de pijplijn bij de advieskantoren goed gevuld en zijn de vooruitzichten voor de tweede helft van 2023 gematigd positief. Bijna 90% van de ondervraagde adviseurs geeft aan dat het aantal opdrachten in hun portefeuille gelijk is gebleven of is toegenomen. Slechts bij 11% van de adviseurs is het aantal opdrachten afgenomen. Daarnaast is een grote meerderheid van de ondervraagde adviseurs (71%) optimistisch over de vooruitzichten voor de komende 6 maanden met een 7,1 als rapportcijfer. 

Download de Overname Barometer

New call-to-action

Gerelateerde artikelen