Veranderende mentaliteit onder LP's: niet langer een passieve investeerder

Lees het artikel :

De manier waarop veel limited partners (LP's) hun beleggingen benaderen is de afgelopen 18 maanden sterk veranderd. De LP neemt niet langer genoegen met de rol van passieve investeerder en wil steeds vaker inspraak op de manier waarop onderliggende beleggingen worden beheerd. Daarmee wordt er een hogere mate van transparantie van de GP verwacht.

Toenemende vraag naar ESG- en DEI-criteria

LP’s houden GP’s niet alleen verantwoordelijk voor hun financiële prestaties, maar ook voor de naleving van niet-financiële criteria. Vooral criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) staan hoger op de agenda. Dit beïnvloedt op zijn beurt de prioriteiten van GP’s bij het sluiten van deals.

Waar GP's voorheen enkel verantwoordelijk werden gehouden voor financiële prestaties, evalueren LP's tegenwoordig in toenemende mate op het voldoen aan criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) en diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI). Daarmee neemt het belang van deze criteria ook toe voor GP's bij het sluiten van deals.

LP’s geven tegenwoordig een voorkeur aan ESG- en DEI-initiatieven en willen er zeker van zijn dat de private-equity investeringen en onderliggende portfoliobedrijven deze principes in hun bedrijfsstrategie integreren. ESG is niet langer enkel een ‘nice to have’, bevestigt onderzoek van Bain & Co. ESG neemt onder druk van zowel LP's als de rest van de samenleving een cruciale plek in bij het verwerven van marktaandeel, het binden van werknemers en het aantrekken van kapitaal.

De Covid-crisis heeft het tempo van deze veranderingen versneld. Uit een enquête van Bain onder meer dan 12.000 consumenten in de VS en de EU blijkt dat 44% verwacht dat duurzaamheid in de nasleep van de wereldwijde pandemie een nog belangrijkere rol zal innemen. Dit sentiment wordt weerspiegeld in de private equity-markt, waar 94% van de respondenten van BDO's recente enquête het ermee eens was dat het voor hun LP's belangrijk was om ESG in investeringscriteria op te nemen.

Ook op het gebied van DEI is er snel een consensus ontstaan over de noodzaak van een grotere betrokkenheid. Zo werd eind 2020 het initiatief ‘Diversity in Action’ van de Institutional Limited Partners Association (ILPA) in het leven geroepen om LP’s en GP’s die zich willen inzetten voor de bevordering van DEI in de private-equity sector samen te brengen. De deelnemende partijen zeggen toe specifieke DEI-acties te ondernemen op het gebied van aannamebeleid van werknemers, investeringsbeheer en betrokkenheid bij de sector.

Nieuwe criteria zijn onderscheidend

LP's zijn niet alleen doelgerichter geworden in het identificeren en monitoren van niet-financiële criteria, ze wegen ook zwaarder. Uit het onderzoek van BDO blijkt dat LP's in hun rangschikking van belangrijke factoren het hebben van meer ESG-beleggingsopties (19%) maar net achter het realiseren van beleggingswinsten (20%) en co-investeringskansen (19,5%) plaatsen.

LP's zien effectieve ESG- en DEI-strategieën als een indicatie van een 'kwaliteitsbedrijf' dat duurzame langetermijnwaarde creëert door te investeren in menselijk kapitaal en het genereren van energie-efficiëntie. Deze voordelen kunnen op hun beurt weer zorgen voor een betere toegang tot (goedkoop) kapitaal. De leidende private equity-bedrijven op dit gebied bouwen ESG- en DEI-beleggingen uit tot een onderscheidend vermogen dat een voorsprong kan bieden in een markt die nog nooit eerder zoveel concurrentie heeft gekend.

Europa loopt voorop

LP's in Europa lopen voorop in hun adoptie van niet-financiële indicatoren. Volgens Bain & Co heeft 80% van de top 20 in de EU gevestigde institutionele beleggers de Principles for Responsible Investment (PRI), de Net-Zero Asset Owner Alliance van de VN of de Task Force on Climate-related Financial Disclosures ondertekend. Daarentegen heeft minder dan de helft van de top 20 Noord-Amerikaanse instellingen dat gedaan (zie onderstaande grafiek).


Graph

Strengere regelgeving in de EU is een van de belangrijkste drijfveren voor de toename in ESG- en DEI-initiatieven bij Europese bedrijven. De EU Taxonomie is bedoeld is om beleggingsstromen naar duurzame activa aan te moedigen door een kader voor metingen te bieden. Vanaf december 2021 zijn vermogensbeheerders in de EU verplicht te rapporteren welk deel van hun activa onder beheer in lijn zijn met de taxonomie. Het verhogen van dat aandeel zal in de toekomst onvermijdelijk een onderscheidende factor zijn.

De Securities Exchange Commission heeft in maart aangekondigd dat het werkt aan ‘een alomvattend kader voor informatieverschaffing op het gebied van milieu, maatschappij en governance, gericht op het produceren van de consistente, vergelijkbare en betrouwbare gegevens die beleggers nodig hebben’.

Digitalisering van het beleggingsproces

LP's focussen zich meer en meer op deze waardecreërende onderscheidende factoren, waardoor de behoefte aan kwantificeerbare metingen toeneemt. Veel bedrijven onderzoeken hoe ze digitale tools kunnen inzetten om een combinatie van traditionele en niet-traditionele gegevens in het investeringsproces te beoordelen en de grootste GP's hebben daarbij alvast het voortouw genomen. Dit geldt met name voor de vastgoedsector waar investeerders toegang hebben tot grotere en preciezere datasets.

Platformen zoals Dealsuite maken het eenvoudig om relevante statistieken te verzamelen en te analyseren, inclusief ESG en DEI, en deze vervolgens te gebruiken voor een specifieke deal. “LP's stipuleren dat GP's goed geïnformeerd zijn en beslissingen nemen op basis van een volledig overzicht van de markt,” zegt Dealsuite's CEO Floyd Plettenberg. “Partijen die zich vroeg in het proces onderscheiden door accurate, gerichte gegevens te gebruiken, houden daarmee een voorsprong op hun concurrenten.”

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Vergroot uw netwerk. Vind meer deals

book a demo.