ESG loont: gebruikmaken van de ‘greenium’ in M&A

Lees het artikel :

M&A-professionals zijn zich steeds bewuster van het belang van milieu-, sociale en corporate governance (ESG)-criteria bij het creëren van waarde. Een gerichte ESG-benadering kan namelijk leiden tot hogere waarderingen, het ontdekken van de beste investeringskansen en leiden tot de hoogste exit-multiple.

In een recent wereldwijd onderzoek van McKinsey gaven topleidinggevenden en investeringsdeskundigen aan dat ze bereid zijn een premie van ongeveer 10% te betalen voor de overname van een bedrijf dat over sterke ESG-kwalificaties beschikt. Een kwart van de ondervraagden schat deze waarde zelfs in op 20 tot 50%. En hoewel de meerderheid (83%) verwacht dat ESG-programma's over vijf jaar een flink grotere impact hebben op de aandeelhouderswaarde, waren zelfs degenen die dat niet verwachtten, toch bereid om een premie te betalen voor een hogere ESG-score.

Kwaliteitscontrole

Waarom ESG-kwalificaties en waarde precies aan elkaar gekoppeld zijn, is open voor discussie, maar het inbouwen van een zogenaamde ‘greenium’ in de prijsverwachtingen wijst erop dat de kwaliteit van dat bedrijf als hoger wordt ervaren. Een sterk ESG-kader suggereert een robuust risicobeheer, een sterke retentie van werknemers en klanten, en - uiteindelijk - een veerkrachtiger, duurzamer bedrijf. In het licht van de wereldwijde pandemie zijn veerkracht en toekomstbestendigheid van bedrijven belangrijker dan ooit.

In de praktijk kunnen bedrijven die ESG in hun organisatie verankeren op tal van manieren financiële voordelen realiseren, waaronder:

 • Kostenbesparingen: traditioneel aanvaarde voordelen van een sterke ESG-aanpak zijn onder meer lagere energierekeningen of lagere verpakkingskosten.
 • Verhoogde productiviteit: het hebben van kernwaarden en een sterk maatschappelijk doel als hart van de bedrijfscultuur vergroten de geloofwaardigheid, waardoor bedrijven het beste talent kunnen aantrekken en behouden.
 • Optimalisering van investeringen: door kapitaal verstandiger in te zetten, bijvoorbeeld door te anticiperen op milieuproblemen op de lange termijn, kan het rendement op investeringen worden verbeterd.
 • Betere naleving: het vermijden van mogelijke overtredingen betekent het vermijden van de bijbehorende financiële sancties en handhavingsacties. ESG-activiteiten kunnen ook in aanmerking komen voor overheidssteun en -subsidies.


Bovendien worden deze voordelen in de loop der tijd alleen maar groter. 'Kwaliteitsbedrijven' hebben hogere multiples, wat leidt tot meer aandacht van beleggers, met hogere multiples als gevolg.

 

Meer dan alleen governance

Door ESG-factoren te analyseren, voegen beleggingsprofessionals een extra laag van risicoanalyse toe die helpt bij het identificeren van potentieel materiële risico's en bedreigingen voor de toekomstige gezondheid van het bedrijf. Terwijl het governance-aspect in het verleden de meeste aandacht kreeg, zijn het milieu- en sociale aspect inmiddels net zo belangrijk geworden. Volgens het onderzoek van McKinsey heeft een mentaliteitsverandering in de afgelopen tien jaar ertoe geleid dat de milieu- en sociale programma's minstens net zo zwaar meewegen als governance-programma's. De grootste verandering is te zien in de perceptie van de waarde van sociale programma's: 93% gelooft dat deze een positieve bijdrage leveren aan de financiële, waar dit in 2009 nog 77% was.

Grote impact

In de private-equitysector wordt de impact van ESG-analyses steeds groter, waarbij professionals in toenemende mate het belang van ESG in elke fase van de beleggingscyclus erkennen. In een recent onderzoek van duurzaamheidsadviesbureau ERM onder toonaangevende private-equitybedrijven was 93% het erover eens dat een focus op ESG-kansen tot goede investeringsmogelijkheden zou leiden. De helft van alle respondenten vond dat een sterke ESG-rating een onderscheidende factor was bij het binnenhalen van deals, terwijl 70% verwachtte dat ESG-criteria binnen 3 tot 5 jaar een hoofdbestanddeel zouden vormen van het sell-side due diligence-onderzoek. De respondenten merkten ook op dat ESG bij de verkoop een positieve bijdrage leverde aan de exit-multiples.

De meetuitdaging

Voldoen aan de verplichtingen van deze toegenomen aandacht voor ESG brengt nog veel uitdagingen met zich mee voor M&A-professionals. ESG heeft een brede reikwijdte - van diversiteit en personeelsbeleid tot privacy- en gegevensbeveiligingsbeleid - en er is nog steeds geen algemeen aanvaarde benchmark om de prestaties van bedrijven te vergelijken. Volgens marktonderzoeksbureau IHS Markit zijn er echter enkele kern ESG-criteria die private equity professionals consequent evalueren, waaronder:

 • ESG-beleid: een formeel ESG-beleid is een belangrijk startpunt.
 • Toewijzing van ESG-verantwoordelijkheid: een adequate verdeling van verantwoordelijkheid kan een indicatie zijn van het niveau van ESG-integratie in de organisatie.
 • Bedrijfsethiek: het hebben van een formele ethiekcode geeft aan dat een bedrijf beschikt over de nodige structuur en procedures om het management en de werknemers te sturen.
 • Procedures voor juridische geschillen: alle juridische activiteiten, met name die welke verband houden met milieu-, sociale en ethische kwesties, moeten doorgaans openbaar worden gemaakt.
 • Diversiteitsbeleid: diversiteit in het personeelsbestand bevordert een breder scala aan perspectieven in de besluitvorming en de managementprocessen.
 • Milieubeleid: een specifiek milieubeleid geeft inzicht in het vermogen van een managementteam om de milieukosten van bedrijfsmiddelen, producten en diensten te monitoren en beheersen.
 • Inschatting van de CO2-voetafdruk: het vermogen om de directe en indirecte emissies van de organisatie in te schatten, geeft aan dat het management zich inspant om het milieubeleid te formaliseren aan de hand van meetbare indicatoren.
 • Gegevens- en cybersecurity-incidenten: het management moet aantonen dat het transparant is in het rapporteren van alle incidenten en de mogelijke juridische gevolgen.
 • Gezondheids- en veiligheidsincidenten: het meten van het aantal incidenten geeft aan hoe succesvol een bedrijf is in het bieden van een veilige werkomgeving voor werknemers, leveranciers en de bredere waardeketen.


Het verzamelen van deze gegevens om investeringsmogelijkheden te evalueren kan ingewikkeld zijn. Met Dealsuite kun je gemakkelijk filteren op een breed scala van waarden, waaronder ESG-criteria. Zo wordt het benchmarken een stuk eenvoudiger.

Het marktdenken in de ESG-arena ontwikkelt zich snel, net zoals de technologie die dit ondersteunt. M&A-professionals die de nieuwste ESG-tools kunnen gebruiken om een effectieve ESG-lens in hun investeringsaanpak in te bouwen hebben daarmee een voorsprong op de concurrentie.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen

Vergroot uw netwerk. Vind meer deals

book a demo.