De IT-sector is booming

Lees het artikel :

De coronapandemie heeft gezorgd voor een forse versnelling van de digitale transformatie van de economie en voor meer interesse in M&A-mogelijkheden in de techsector.

Bedrijven hebben hun digitale strategieën na de pandemie versneld en zijn overgegaan op werken op afstand, online verkoop en elektronische betalingen. Dit heeft de interesse van kopers in de langetermijngroei van IT-bedrijven aangewakkerd. De lockdowns, het afstand houden en de reisbeperkingen zijn misschien in de meeste landen tot een einde gekomen, maar de digitale revolutie is dat zeker niet.

En deze digitale revolutie is ook steeds beter bereikbaar. De ontwikkeling van software-as-a-service en platform-as-a-service zorgt voor democratisering van digitale strategieën, waarbij ook kleinere bedrijven kunnen profiteren van geavanceerde analytics en machine learning.

Nu bedrijven steeds meer data te verwerken krijgen en hier ook steeds meer mee leren doen, verwachten we dat de vraag naar IT-oplossingen en -diensten waarschijnlijk sterk zal toenemen.

Sterker nog, bedrijven weten nu al winst te maken op dit soort investeringen. McKinsey schat in dat digitalisering in het bredere industriële segment kan zorgen voor een stijging van de omzet en van de marges tot zo´n 7%, wat kan zorgen voor een stijging van de EBITDA tot wel 9%.

M&A-trends

Al deze ontwikkelingen zorgen voor een toename van de M&A-activiteiten in de middenmarkt van de IT-sector, aangezien strategische kopers op zoek zijn naar specifieke technologieën, patenten en marktposities.

Uit de September 2022 M&A Monitor van Dealsuite blijkt dat er in Europa gemiddeld doorgaans meer dan 10 partijen interesse hebben in een bedrijf in de IT-sector. In Nederland is dit zelfs 12,6.

In alle grote Europese markten [op Frankrijk na] ligt de interesse in de IT-sector hoger dan in welke andere sector dan ook.

Deze vraag naar overnamekandidaten in de IT-sector zorgt ook voor een aanzienlijk aantal internationale transacties, zoals we al eerder bespraken met Christophe Del Toso, Partner en Head of IT, Digital and Tech bij In Extenso Finance & Transmissions.

Het is gezien deze hoge interesse dan ook niet verrassend dat de waarderingen in de middenmarkt in de IT-sector in heel Europa hoog liggen. In Nederland zijn de waarderingen van IT-bedrijven het hoogst van alle sectoren, met in de eerste helft van 2022 een gemiddelde EBITDA-multiple van 6,6. Ter vergelijking, het gemiddelde van de gehele middenmarkt is 4,85.

Deze waarderingen lijken geen last te hebben van de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie, hogere rentes en de vrees voor een recessie. M&A-kopers kijken duidelijk verder dan de huidige verstoringen en rekenen met de strategische mogelijkheden voor de IT-sector op lange termijn.

Maar hoge waarderingen zijn niet de enige factor waarom verkopers op de markt komen. In Europa is er een groot aantal kleine startups die worden aangestuurd door de oprichter en die op zoek zijn naar kapitaal, schaal en talent om de volgende stap te kunnen zetten. Dit draagt bij aan verdere consolidatie van de markt.

Nu digitalisering - in de nasleep van de pandemie - het bedrijfsleven verder zal vormgeven, zal M&A een belangrijk hulpmiddel zijn om groeimogelijkheden te benutten.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen