Hoe maakt u als investeerder indruk op ondernemers?

Lees het artikel :

Veel ondernemers zijn niet echt onder de indruk van hun investeerders. Uit een recent onderzoek blijkt dat een op de vier oprichters van mening is dat hun grootste externe investeerder in geen enkel opzicht de verwachtingen overtreft.

Hoewel dat teleurstellend is, laat het ook zien dat er een kans voor investeerders ligt om boven het maaiveld uit te steken. Door beter te begrijpen wat oprichters willen vergroten venture capital- en private equity-partijen hun kans op het binnenhalen van een transactie en het realiseren van hun verwachte rendement, zonder tijd en geld te verspillen aan zaken die voor oprichters van bedrijven helemaal niet relevant zijn.

Zo bleek er een groot verschil te zijn tussen de mate waarin ondernemers het belangrijk vinden om al in een vroege fase een goede relatie op te bouwen en de mate waarin investeerders hier belang aan hechten. Ondernemers zien dit als de belangrijkste factor om een transactie te kunnen afronden, terwijl investeerders dit als een minder belangrijke factor beschouwen. Hetzelfde geldt voor het 'merk' of de reputatie van een fonds.

Het zou natuurlijk kunnen dat ondernemers overschatten hoe rationeel zij zijn bij het nemen van beslissingen. Het is goed mogelijk dat professionele investeerders beter begrijpen hoe de psychologie van ondernemers werkt dan ondernemers zelf.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte voor verbetering is. Het feit dat zoveel ondernemers niet echt onder de indruk zijn van hun investeerders laat zien dat er wel degelijk een probleem is. Maar hoe kunnen investeerders dit beter aanpakken?

Wat wil de oprichter?

Ondernemers geven aan dat afstemming van de visie en het doel van het bedrijf de grootste prioriteit is bij het kiezen van hun investeerders, nauw gevolgd door toegang tot relevante netwerken en sectorervaring. Andere belangrijke overwegingen zijn de mogelijkheden van de investeerder om te investeren bij volgende financieringsrondes en internationale expansie te ondersteunen.

Oprichters geven ook aan dat goede chemie met hun investeerder veel belangrijker is dan investeerders zich lijken te realiseren.

Als we dit samenvoegen ontstaat er een duidelijk beeld van wat oprichters willen: een partner voor de lange termijn, die expertise met zich meebrengt en het bedrijf ondersteunt bij verdere groei. Dit zijn ook precies de punten waar investeerders volgens ondernemers tekortschieten: bedrijfsontwikkeling, bedrijfsuitbreiding, sales en marketing.

De kloof overbruggen

Om aan de verwachtingen van oprichters te voldoen en een succesvolle exit te realiseren moeten investeerders aandacht hebben voor de wensen van de ondernemers. Hieronder volgen een aantal belangrijke aandachtspunten voor een relatie die voor beide partijen bevredigend is:

  • Het richten op samenwerking. Oprichters begrijpen dat investeerders een rendement verwachten, maar een daadwerkelijk succesvolle samenwerking wordt gebouwd op gedeelde waarden en respect. Als oprichters en investeerders op deze punten van elkaar afwijken, zouden beide partijen het lef moeten hebben om de transactie niet aan te gaan.

  • Het stellen van verwachtingen. Niet iedere oprichter wil een investeerder die actief betrokken is bij zijn of haar onderneming. Er is niet één algemene aanpak te benoemen die voor iedereen werkt. Maar als de verwachte ondersteuning door de investeerder niet van tevoren wordt besproken en hierover geen overeenstemming wordt bereikt, zullen er zeker spanningen ontstaan. Als de verwachtingen in een zeer vroeg stadium worden afgestemd bespaart dat voor iedereen tijd en voorkomt dit problemen later in het proces. 

  • Bespreken van de exit. Investeerders moeten duidelijk zijn over hun beoogde tijdslijnen en het gewenste rendement van hun investering, aangezien dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de toekomst van het bedrijf. Oprichters zullen hier niet altijd naar vragen, vooral niet als zij meer gericht zijn op het samenwerkingsaspect, maar als de rendementsverwachtingen ver uit elkaar liggen, kan dit zorgen voor aanzienlijke onenigheid ten aanzien van de strategie. 

  • Het geven van volledige openheid. Het kan nuttig zijn om als investeerder ook ervaringen met minder succesvolle investeringen te delen. De meeste oprichters doen hun eigen due diligence, net als investeerders, dus dan is het zeker een goede zaak om open kaart te spelen en te laten zien welke waardevolle lessen er in het verleden zijn geleerd.

  • Geduld betrachten. Net als met een huwelijk is haastige spoed zelden goed. De tijd nemen om te onderzoeken of partijen echt bij elkaar passen verhoogt de kans op een succesvol resultaat.

Er is nooit een garantie dat een transactie een succes zal zijn, maar als investeerders inzicht hebben in de verwachtingen van de oprichters kan dit veel bijdragen aan een positieve samenwerking. De kans dat uitdagingen tot een goed einde worden gebracht is altijd groter wanneer er sprake is van een gezonde relatie, die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

Dealsuite heeft een krachtig matching-algoritme dat u kan helpen de perfecte investeringsmogelijkheid te vinden. Boek een demo voor meer informatie.

New call-to-action

Gerelateerde artikelen