57% van de Private Equity-professionals stelt geplande exits voor 2023 uit

Lees het artikel :

Download de PE Monitor (in engels)

De pandemie, inflatie, stijgende rente en oorlogen in Oekraïne en Israël hadden allemaal impact op de exitplannen van Private Equity professionals in Europa. Een aanzienlijk deel stelde zijn exits voor 2023 uit (57%). De gemiddelde beleggingshorizon nam toe met 13 maanden.

Dit zijn uitkomsten van de jaarlijkse Europese Private Equity-monitor van Dealsuite. 512 Private Equity-professionals actief in Europa namen deel aan dit onderzoek. Het onderzoek is bedoeld om waardevolle inzichten over Private Equity te verschaffen aan bestuursleden, ondernemers en andere professionals in de sector.

Meerderheid van PE-professionals stelt exitplannen voor 2023 uit 

De pandemie, inflatie, stijgende rentetarieven en de oorlogen in Oekraïne en Israël hadden allemaal een een aanzienlijke impact op de marktomstandigheden in de afgelopen jaren, wat de exitplannen beïnvloedde. Van de respondenten die een exit in 2023 hebben gepland, heeft 42% deze volgens plan uitgevoerd. 57% van de respondenten heeft de geplande uitstap uitgesteld en 1% heeft de uitstap eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland.

Aanzienlijke toename van de gemiddelde investeringshorizon

De exacte timing van een exit hangt af van verschillende factoren, sommige bedrijfsspecifiek en andere afhankelijk van het bredere economische landschap. 81% van de PE-professionals meldt een toename van de investeringshorizon tussen 2020 en 2023. Gemiddeld is de investeringshorizon met 13 maanden toegenomen.

Kapitaal aantrekken blijkt moeilijk

Van de PE-professionals die in 2023 kapitaal hebben aangetrokken, meldt de meerderheid dat het aantrekken van kapitaal moeilijker is geworden in 2023 (71%). 6% van de PE-professionals ervaart meer gemak bij het aantrekken van kapitaal. 37% van alle respondenten verwacht dat het nog moeilijker zal worden om kapitaal aan te trekken in 2024.

Toegenomen interesse in de lagere middenmarkt

Van oudsher staan PE-kantoren bekend om hun voorkeur voor de grotere deals. Tegenwoordig is er juist een toenemende interesse om ook bedrijven te overwegen die actief zijn in de lagere middenmarkt. "Bij Dealsuite zien we een toenemende interesse van PE-kantoren in de lagere middenmarkt. Dit komt deels doordat schuldfinanciering moeilijker en duurder is geworden. Maar ook de middellange termijn trend laat een toenemende interesse zien voor de lagere middenmarkt, omdat deze markt bestaat uit veel potentiële targets, kansen voor omzetgroei en kostenreductie op grote schaal beschikbaar zijn, en 'multiple arbitrage' een gemakkelijke winst kan zijn. Bovendien bieden kleinere bedrijven een toegankelijke route naar portefeuillediversificatie." legt Floyd Plettenberg, CEO bij Dealsuite, uit. 73% van de respondenten is het ermee eens dat PE-firma's meer targets overwegen in de lagere middenmarkt.

Kunnen we meer overnames verwachten in 2024?

De verwachtingen voor Private Equity in 2024 zijn divers. 47% van de respondenten verwacht meer overnames in 2024. 22% van de respondenten heeft negatieve verwachtingen voor de prestaties van exits in 2024, terwijl 39% optimistische verwachtingen uitspreekt.

Download de PE Monitor (in engels)

New call-to-action

Gerelateerde artikelen