Welk effect hebben de hogere rente en de inflatie op bedrijfswaarderingen?

Lees het artikel :

De oplopende rente en hogere prijzen hebben effect op de waarderingen van bedrijven. De inflatie in de eurozone is misschien iets teruggelopen vanaf de piek van 10,6% in oktober 2022, maar bedrijven voelen nog steeds de impact ervan. 

Inflatiecijfers van dit moment gaan immers over de procentuele verandering ten opzichte van een jaar geleden, toen de prijzen al waren opgelopen door de Russische invasie in Oekraïne en de naweeën van de coronapandemie. Verstoringen in de toeleveringsketens, tekorten op de arbeidsmarkt, de sterke vraag, hoge energieprijzen en steunmaatregelen door de overheid droegen allemaal bij aan een hogere inflatie.

Over de hele wereld grepen centrale banken in door de rente te verhogen. Dit heeft de stijging van de prijzen misschien afgeremd, maar heeft ook gezorgd voor de nodige malaise voor zowel bedrijven als individuele kredietnemers. Hierdoor is de vrees voor een vertraging van de economische groei verder toegenomen.

Een kopersmarkt 

Het is niet verrassend dat bedrijfswaarderingen door al deze ontwikkelingen zijn gedaald, vooral voor bedrijven met negatieve winstcijfers. Hoewel vaak wordt gezegd dat bedrijfsvermogen op lange termijn bestand is tegen inflatie, geldt dat alleen voor bedrijven die de effecten op korte termijn kunnen overleven. In de praktijk wordt de kasstroom van bedrijven lager gewaardeerd door beleggers wanneer de prijzen oplopen, wat bij veel bedrijven voor aanzienlijke spanningen zorgt.

Dit heeft binnen de M&A-wereld geresulteerd in een kopersmarkt, zoals we terugzien in gegevens van Dealsuite waaruit blijkt dat beleggers op dit moment een lagere EBITDA multiple betalen bij overnames. Bij kleinere bedrijven is dit effect nog groter. 

Economen spenderen soms hun hele loopbaan aan het onderzoeken van dit fenomeen, maar de algemene gedachtegang is duidelijk. De grootste bedreiging van inflatie voor aandeelhouderswaarde komt voort uit het onvermogen van veel bedrijven om hogere kosten door te berekenen aan hun klanten. Als bedrijven de hogere kosten niet meer kunnen verwerken, heeft dit onontkoombaar effect op de kasstroom, en wordt de waardering lager.

Onder gelijke omstandigheden zal een bedrijf dus hogere kasstromen moeten genereren om de waardering op hetzelfde peil te houden.

Op zoek naar een betere deal

Verkopers bij een M&A-deal kunnen wel iets doen om dit effect te verkleinen. Ondanks de lage waarderingen in de markt kunnen bedrijven een betere deal onderhandelen door breder naar kopers te zoeken, en de eenvoudigste manier om dit te doen is om internationale mogelijkheden te onderzoeken.

M&A-professionals die een verkoopmandaat op Dealsuite plaatsen krijgen toegang tot een veel grotere pool van potentiële kopers; veel groter dan er wellicht beschikbaar is in de thuismarkt of binnen het eigen netwerk.

Uit een recent onderzoek van SPS blijkt dat de meeste private equity-partijen slechts 15% tot 30% van de interessante transacties onder ogen krijgen, en dat neemt nog verder af naar 9% voor transacties in het segment van USD 10 tot 250 miljoen. De meest gebruikte aanpak om M&A-FOMO te voorkomen is nog steeds om zich te richten op het opbouwen van relaties en netwerken. 

Dealsuite stelt M&A-adviseurs in staat hun kansen aanzienlijk te vergroten door te profiteren van een netwerk van gelijkgestemde professionals die gemotiveerd zijn om tot een deal te komen. 

New call-to-action

Gerelateerde artikelen